Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Ministerstwa Sprawiedliwości

2011-12-13

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) na potrzeby innych jednostek, niżej wymienione zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych:

 

 

 
L.p.
Nazwa składnika majątku
Numer
 inwentarzowy
 Opis
 
 
 
1.
ścianka działowa, przesuwna systemu DEKO w lekkiej konstrukcji
1/6/ 1 2
ścianka wykonana pod wymiar sali konferencyjnej
 wymiary ścianki:
- szerokość 5700 mm, wysokość 3000 mm,
- powierzchnia 17,10 m2,
- grubość 80 mm,
- akustyka 49 dB,
- waga 40kg/m2,
- montowana do sufitu
 
  1. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 powołanego na wstępie rozporządzenia
 
  1. Jednostki zainteresowane przyjęciem ww. składnika, powinny w terminie do dnia 27 grudnia 2011 r., złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, zawierający
    w szczególności:
          - nazwę, siedzibę,  adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie,
          - wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka, uzasadnienie potrzeb i sposobu
            wykorzystania składnika majątku ruchomego,
          - oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole
            zdawczo – odbiorczym.
 
Formularz wniosku o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.arch.ms.gov.pl.
 
  1. Wniosek, o którym mowa powyżej, zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od daty jego wpływu, zgodnie z § 38 ust. 5 powołanego na wstępie rozporządzenia.
 
  1. Jednostka, której przekazany zostanie zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie jego odbioru.
 
  1. O przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków
    do sekretariatu Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.
 
  1. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie w/w składników majątku jest:
          1)  Pani Jowita Kwaśniak, tel. 22/521-28-22 Kwasniak@ms.gov.pl,

          2)  Pani Janina Molka, tel. 22/521-22-82 Molka@ms.gov.pl.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie