Informacje o zagrożeniach korupcyjnych

Przekazanie informacji o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji dotyczących Ministerstwa Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

Wszelkie informacje o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji dotyczące Ministerstwa Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych mogą być zgłaszane:

 1. pocztą elektroniczną na adres antykorupcja@ms.gov.pl,
 2. przesyłką pocztową na adres:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Antykorupcja”,
 3. osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości w formie pisemnej z dopiskiem „Antykorupcja”.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi na uruchomionej 2 marca 2007 r. stronie www.antykorupcja.gov.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

O dokumencie