Aktualności

Decyzja w sprawie ul. Twardej 10 w Warszawie o sygn. akt 2/17

2017-07-11
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Komisja zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ul. Twardej 10 w Warszawie o sygn. akt R 2/17.
Zgodnie z art. 16 ust. 3 powołanej ustawy „Strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Na mocy art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego Komisja wskazuje, że publiczne ogłoszenie decyzji nastąpiło z dniem 11 lipca 2017 r.
powrót do listy aktualności

O dokumencie