Formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

Wzór urzędowego formularza przekazania wniosku o przyznanie prawa pomocy w innych niż polski dostępnych językach urzędowych UE (formularze przeznaczone dla sądów)

 

O dokumencie