Ogłoszenia

Odpis aktualny z KRS bezpłatnie przez internet

2012-07-03

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku

internetową usługę pozwalającą na  pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępniane są bezpłatnie na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 
Usługa jest dostępna w internecie pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/.
powrót do listy aktualności

O dokumencie