Ogłoszenia

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

2019-03-28

           

           Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o miejscu i terminie  przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w dniu 15 kwietnia 2019 r. oraz godzinie rozpoczęcia rejestracji zdających.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2188) zawiadamia, że egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wyznaczony na dzień 15 kwietnia 2019 roku odbędzie się
w Warszawie, w Sangate Hotel Airport przy ul. 17 Stycznia 32, sala Koral, w godzinach od 10.00 do 16.00 (z przerwą od godziny 12.00 do godziny 13.00).

Rejestracja osób przystępujących do egzaminu rozpocznie się o godzinie 9.30.

powrót do listy aktualności

O dokumencie