Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2019-03-15

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 kwietnia 2019 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

powrót do listy aktualności

O dokumencie