Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedeż zdemontowanego dźwigu osobowego ministerstwa sprawiedliwości

2019-03-13
  1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

tel. 22 52 12 572, fax: 22 52 12 245, e-mail: sekretariat.ba@ms.gov.pl

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 29.03.2019 r. o godz. 13.00 w sali  nr 627

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 Zdemontowany dźwig osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:

- w budynku Al. Ujazdowskie 19 w Warszawie, w dniu 22.03.2019 r.
w godzinach od 900  do 1430

 Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. 22 52 12 543, osoba do kontaktu – Grzegorz Staniak.

Cała treść ogłoszenia w załączniku poniżej

powrót do listy aktualności

O dokumencie