Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na dostawę i montaż masztu flagowego nad wejściem do budynku MS przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie

2019-03-05

 Dostawa i montaż masztu flagowego zlokalizowanego nad wejściem do lokalu użytkowego  Ministerstwa Sprawiedliwości w budynku położonym przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

 Zamawiający – Ministerstwo Sprawiedliwości  - planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot.

 Ministerstwo Sprawiedliwości  zaprasza Państwa do przedstawienia oferty  cenowej w poniższym zakresie:

 

Lp.

Nazwa usługi

Opis

  1.  

Dostawa i montaż masztu flagowego zlokalizowanego nad wejściem do lokalu użytkowego Ministerstwa Sprawiedliwości  w budynku  położonym przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

 

Maszt flagowy wykonany z włókna szklanego o wysokości 4m, kolor biały , z mechanizmem korbowym, montaż w miejscu na nieruchomości - wskazanym przez Zamawiającego

 

         

  1. W ramach przedstawionej oferty  cenowej należy podać:
    a) ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania.
  2. Planowany termin wykonania zamówienia:  do 3 tygodni od daty zlecenia.
  3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie  nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

 

  1. Ministerstwo Sprawiedliwości posiada odpowiednie zgody i pozwolenia od właściwych organów na realizację zadania.
  2. Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie w terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 15.00 pisemnie na adres:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa  

Z dopiskiem: „Maszt  flagowy ul. Zwycięzców 34”

i / lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: janina.molka@ms.gov.pl.

 

  1. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panią Janina Molka tel. 22 / 52-12-282

e-mail: janina.molka@ms.gov.pl

powrót do listy aktualności

O dokumencie