Zabezpieczenia w czynnościach sprawdzających

Informacja dotycząca wydania postanowienia o zabezpieczeniu w czynnościach sprawdzających ul. Poznańska 12

2018-12-05

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U z 2017 r. poz. 718 i z 2018 r. poz. 431 i 1716) Komisja zawiadamia o wydaniu w dniu 3 grudnia 2018 r. postanowień: KR VII KW 360/18, KR VII KW 361/18 w przedmiocie wpisu ostrzeżenia o podjęciu czynności sprawdzających odnośnie nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Poznańskiej 12.

Na mocy art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, Komisja wskazuje, że publiczne ogłoszenie postanowienia w BIP nastąpiło w dniu 5 grudnia 2018 r. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki

Postanowienie ul. Poznańska 12 Postanowienie ul. Poznańska 12 (liczba pobrań: 568)

Postanowienie ul. Poznańska 12 Postanowienie ul. Poznańska 12 (liczba pobrań: 544)

powrót do listy aktualności

O dokumencie