Zabezpieczenia w czynnościach sprawdzających

Informacja dotycząca wydania postanowienia o zabezpieczeniu w czynnościach sprawdzających Pl. Zawiszy 1 / ul. Grójecka 1/3 (dawna ul. Tarczyńska 4/6)

2018-09-17

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U z 2017 r. poz. 718 i z 2018 r. poz. 431) Komisja zawiadamia o wydaniu w dniu 17 września 2018 r. postanowienia KR VII KW 309/18, w przedmiocie wpisu ostrzeżenia o podjęciu czynności sprawdzających odnośnie nieruchomości, położonej w Warszawie Pl. Zawiszy 1/ul. Grójecka 1/3 (dawna ul. Tarczyńska 4/6).

Na mocy art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, Komisja wskazuje, że publiczne ogłoszenie postanowienia w BIP nastąpiło w dniu 17 września 2018 r. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

powrót do listy aktualności

O dokumencie