Zabezpieczenia w czynnościach sprawdzających

Informacja dotycząca wydania postanowienia o zabezpieczeniu w czynnościach sprawdzających ul. Rakowiecka 33

2018-03-28

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U z 2017 r. poz. 718 z późn. zm.) Komisja zawiadamia o wydaniu w dniu 14 marca 2018 r. postanowienia VII C kw 14/18 w przedmiocie wpisu ostrzeżenia o podjęciu czynności sprawdzających odnośnie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 33.

Na mocy art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, Komisja wskazuje, że publiczne ogłoszenie postanowienia w BIP nastąpiło w dniu 28 marca 2018 r. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pliki

Postanowienie ul. Rakowiecka 33 Postanowienie ul. Rakowiecka 33 (liczba pobrań: 145)

powrót do listy aktualności

O dokumencie