Wezwania

Wezwanie Pani Katarzyny Łasicy na rozprawę przed Komisją w postępowaniu rozpoznawczym o sygn. akt KR III R 58/18

2019-02-26

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Panią Katarzynę Łasicę, aby w dniu 6 marca 2019 roku, o godzinie 10:00 stawiła się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula), gdzie będzie przesłuchana przed Komisją w charakterze świadka, w postępowaniu rozpoznawczym  pod sygn. akt KR III R 58/18.

Pliki

Wezwanie świadka na rozprawę Wezwanie świadka na rozprawę (liczba pobrań: 433)

Ogłoszono w BIP dnia 26 lutego 2019 roku

powrót do listy aktualności

O dokumencie