Wezwania

Wezwanie Pani Gertrudy Jakubczyk-Furman na rozprawę przed Komisją w postępowaniu rozpoznawczym o sygn. akt KR III R 58/18

2019-02-19

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Panią Gertrudę Jakubczyk-Furman, aby w dniu 6 marca 2019 roku, o godzinie 10:00 stawiła się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula), gdzie będzie przesłuchana w charakterze świadka w postępowaniu rozpoznawczym przez Komisję pod sygn. akt KR III R 58/18.

 

Pliki

Wezwanie świadka na rozprawę Wezwanie świadka na rozprawę (liczba pobrań: 221)

powrót do listy aktualności

O dokumencie