Wezwania

Wezwanie Pana Jerzego Mirosława Rdzanka na rozprawę przed Komisją w postępowaniu rozpoznawczym o sygn. akt KR III R 58/18

2019-02-19

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Pana Jerzego Mirosława Rdzanka, aby w dniu 6 marca 2019 roku, o godzinie 10:00 stawił się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula), gdzie będzie przesłuchany w charakterze strony w postępowaniu rozpoznawczym, przez Komisję pod sygn. akt KR III R 58/18.

 

Pliki

Wezwanie strony na rozprawę Wezwanie strony na rozprawę (liczba pobrań: 216)

powrót do listy aktualności

O dokumencie