Wezwania

Ponowne wezwanie Pana Roberta N. na posiedzenie przed Komisją w postępowaniu ogólnym o sygn. akt KR IV PO 1/18

2019-01-23

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) ponownie wzywa Pana Roberta N., aby w dniu 31 stycznia 2019 r., godz. 10:00 stawił się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula), gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze świadka w postępowaniu ogólnym prowadzonym przez Komisję pod sygn. akt KR IV PO 1/18.

Pliki

powrót do listy aktualności

O dokumencie