Wezwania

Wezwanie na posiedzenie przed Komisją Pani Ewy Morzyckiej-Szajer w postępowaniu ogólnym

2018-09-05

Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (dalej: Komisja) wzywa Panią Ewę Morzycką-Szajer, aby w dniu 20 września 2018 r., godz. 10:00 stawiła się w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula), gdzie będzie przesłuchiwana w charakterze świadka w postępowaniu ogólnym prowadzonym przez Komisję pod sygn. akt KR IV PO 1/18.

Dodatkowo Komisja informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 3 i ust. 4 w zw. z art. 37b ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718, ze zm.) świadek może być zawiadomiony o wezwaniu na rozprawę poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Wezwanie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki

powrót do listy aktualności

O dokumencie