Wezwania

Wezwanie świadka - Pana Wojciecha Bartelskiego - na rozprawę w sprawie o sygn. akt KR III R 21/17

2018-05-09

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718 ze zm.; dalej: ustawa) w zw. z art. 50 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.) w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy, Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wzywa Pana Wojciecha Bartelskiego, do osobistego stawiennictwa w dniu 24 maja 2018 roku o godzinie 10:00 na rozprawę w gmachu Prokuratury Krajowej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (aula), gdzie zostanie przesłuchany w charakterze świadka na okoliczność przebiegu reprywatyzacji nieruchomości warszawskich położonych na rogu ulic Czerniakowskiej (dawne numery 211/213) i Szarej (dawny numer 1) oraz przy ulicy Szarej (dawne numery 3, 5, 7 i 9).

Pliki

Wezwanie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 maja 2018 roku.

powrót do listy aktualności

O dokumencie