Aktualności

Decyzje w sprawie ul. Chmielnej 70 w Warszawie o sygn. akt R 8/17

2017-07-31
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Komisja zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ul. Chmielnej 70 w Warszawie o sygn. akt R 8/17.
Zgodnie z art. 16 ust. 3 powołanej ustawy „Strony mogą być zawiadamiane o wszczęciu postępowania, decyzjach i innych czynnościach Komisji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Zawiadomienie albo doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Na mocy art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego Komisja wskazuje, że publiczne ogłoszenie decyzji nastąpiło z dniem 31 lipca 2017 r.

 

Pliki

Decyzja Komisji nr 1 Decyzja Komisji nr 1 (liczba pobrań: 1901)

Decyzja Komisji nr 2 Decyzja Komisji nr 2 (liczba pobrań: 1441)

powrót do listy aktualności

O dokumencie