Aktualności

Pierwsze posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskich

2017-06-12

 W poniedziałek 12 czerwca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się pierwsze niejawne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem ministra Patryka Jakiego. Podczas posiedzenia Komisja postanowiła o wszczęciu pierwszych czynności sprawdzających i postępowań rozpoznawczych.

Celem postępowania sprawdzającego jest ustalenie, czy istnieje prawdopodobieństwo, że w toku postępowania reprywatyzacyjnego dotyczącego konkretnej nieruchomości doszło do naruszenia prawa. Komisja wszczęła czynności sprawdzające w odniesieniu do bulwersującej sprawy Nabielaka 9.
Na wniosek ministra Patryka Jakiego Komisja postanowiła także wszcząć postępowanie rozpoznawcze w siedmiusprawach, co do których wcześniej na posiedzeniu przeprowadzono czynności sprawdzające w  oparciu o analizy, jakie wykonał Departament Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zostały przygotowane na podstawie dokumentów pozyskanych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prokuratury.
Postępowanie rozpoznawcze wszczęto w odniesieniu do następujących nieruchomości:
 1. Twarda 8
 2. Twarda 10
 3. d. Sienna 29 (plac Defilad)
 4. d. Zielna 7/Złota 17 (plac Defilad)
 5. d. Chmielna 50 (plac Defilad)
 6. d. Złota 19 (plac Defilad)
 7. Noakowskiego 16
Na podstawie art. 23 ustawy o Komisji Weryfikacyjnej na wniosek Przewodniczącego Komisja postanowiła o ustanowieniu zabezpieczenia poprzez dokonanie adekwatnych wpisów do ksiąg wieczystych wspomnianych nieruchomości, tak by nie stały się przedmiotem obrotu do czasu wydania decyzji. Na podstawie art. 26 ustawy o Komisji poinformowano także Miasto Stołeczne Warszawa oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze o wszczęciu postępowań rozpoznawczych. Zgodnie z ustawą toczące się tam, lub przed innymi organami, postępowania odnoszące się do wymienionych nieruchomości podlegają zawieszeniu.  
               
Przewodniczący Patryk Jaki zarządził przeprowadzenie rozprawy (jawnej i dostępnej dla mediów) w dniach 27-29 czerwca 2017r. w odniesieniu do nieruchomości położonej przy ulicy Twardej 8 oraz nieruchomości położonej przy ulicy Twardej 10.
Na rozprawę zostaną wezwane strony: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz oraz pan Maciej M. – beneficjent decyzji o użytkowaniu wieczystym. Wezwani zostaną także świadkowie:
 1. Tomasz Ż. – kurator dla nieobecnych,
 2. Edith S.– potencjalna spadkobierczyni nie uwzględniona w decyzji,
 3. Grażyna K.-B. – kurator spadku nieobjętego,
 4. Marcin Bajko –b. Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami,
 5. Gertruda Jakubczyk-Furman – urzędnik m.st. Warszawy zaangażowana w wydawanie decyzji,
 6. Andrzej M. (pełnomocnik Macieja M.),
 7. Jerzy Mrygoń – b. Zastępca Biura Gospodarki Nieruchomościami, zaangażowany w wydawanie decyzji.
Komisja podjęła także uchwałę o zwróceniu się do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy o wydanie dokumentacji spraw reprywatyzacyjnych. Oczekuje także na opracowane zgłoszenia propozycji nieruchomości od Rady Społecznej.


powrót do listy aktualności

O dokumencie