Aktualności

MS

Spotkanie robocze Komisji Weryfikacyjnej

2017-05-30

29 maja 2017 roku odbyło się pierwsze, robocze spotkanie Komisji Weryfikacyjnej. Członkowie wybrani przez Sejm zapoznali się z zasadami współpracy Komisji z Departamentem Prawa Administracyjnego (który będzie administracyjnie obsługiwał Komisję), procedurami obowiązującymi członków wynikającymi z ustawy oraz regulaminu Komisji.

Przewodniczący – Patryk Jaki zaproponował, by po powołaniu ostatniego członka Komisji przez Sejm, Komisja przyjęła harmonogram pracy. Podczas spotkania dyskutowano o kryteriach doboru kolejności rozpatrywania spraw. Przewodniczący poinformował także o postępie w kontaktach z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, który przesłał Komisji pierwsze dokumenty. Wyjaśnił ponadto, że członkowie Komisji mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące wyjaśniania reprywatyzacji konkretnych nieruchomości. Pozwoliłoby to na wykorzystanie czasu do momentu pierwszego posiedzenia w pełnym składzie.

Przewodniczący Patryk Jaki poprosił o 100 dni spokojnej pracy i wzniesienie się ponad polityczne podziały dla wyjaśnienia zagadnień związanych z reprywatyzacją i zaapelował, by Komisja zawalczyła o przywrócenie sprawiedliwości, który to apel spotkał się z akceptacją pozostałych członków Komisji.

powrót do listy aktualności

O dokumencie