Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Janas Anna
niemiecki (1994-03-08) polskie świętokrzyskie TP/6605/05 Chwałki 194
27-600 Sandomierz
annajanas@wp.pl
2. Królikowska Dorota
niemiecki (1995-06-14) polskie świętokrzyskie TP/4884/05 Opatowska 15/3
27-600 Sandomierz
3. Rutkowska Weronika
niemiecki (1982-10-21) polskie świętokrzyskie TP/5276/05 Rokitek 3
27-600 Sandomierz
4. Von Küster Małgorzata
niemiecki (1994-12-30) polskie świętokrzyskie TP/5288/05 Frankowskiego 17
27-600 Sandomierz
660-929-722
von.kuster.m@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.