Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Adamowska Anna Agata
włoski (1994-07-11), francuski (1994-07-11) polskie łódzkie TP/3409/05 Spokojna 12
99-300 Kutno
/fax: 024 253 69 16
revdan@wp.pl
2. Kępińska Dorota
francuski (1993-03-17) polskie łódzkie TP/200/06 Oś. Łąkoszyn X/81
99-300 Kutno
3. Michałkiewicz Janusz
francuski (1988-11-30) polskie łódzkie TP/715/05 Kościuszki 5/19
99-300 Kutno
4. Mojsiej Grażyna
francuski (1996-03-11) polskie łódzkie TP/518/07 Kazimierza Wielkiego 40
99-301 Kutno

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.