Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Chadaś Maryna
ukraiński (2020-02-21) polskie zachodniopomorskie TP/42/20 Drzymały 10
72-100 Goleniów
+48 533 696 730
maryna.chadas@polyinterprete.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.