Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bryg-Lewandowska Małgorzata
rosyjski (2002-12-19) polskie śląskie TP/1418/05 Gwarków 32/8
44-100 Gliwice
2. Gajda Joanna
rosyjski (1996-06-03) polskie śląskie TP/752/06 Starogliwicka 19
44-109 Gliwice
3. Getler Ludmiła
dr
rosyjski (1984-01-05) polskie śląskie TP/2617/06 Kopalniana 4a/4
44-100 Gliwice
601-442-342
lgetler@poczta.onet.pl
4. Głownia Bogusław
dr inż.
rosyjski (1980-02-19) polskie śląskie TP/1842/06 Kozielska 75/29
44-100 Gliwice
5. Lewandowski Henryk
rosyjski (2002-12-19) polskie śląskie TP/1484/05 Gwarków 32/8
44-100 Gliwice
6. Rawłuszewicz-Prynda Maria
rosyjski (2001-04-18) polskie śląskie TP/2568/06 Kopernika 7/21
44-117 Gliwice

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.