Lista tłumaczy przysięgłych

 
 

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.

Lp. Imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Dereszowska Katarzyna włoski (2005-01-26) polskie małopolskie TP/246/05 Junacka 23
30-237 Kraków
Tel:12/638-01-57, 605-373-278
Fax: 12/0638-01-57
Email: kdereszowska@gmail.com
Www: http://www.kdereszowska.pl