Lista tłumaczy przysięgłych

 
 

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.

Lp. Imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Palka-Boyet Anna angielski (2000-02-24) polskie TP/5650/05 616 Fairfield Lane
78751 Austin, Texas, USA
Tel:(+1) 512-538-8749
Email: anna.boyet@gmail.com