Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Wójtowicz Wojciech
francuski (2013-04-17) polskie małopolskie TP/112/13 Marzycieli 20K/2
32-087 Zielonki
516-123-095
morfemww@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.