Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Jerzyniak Barbara
francuski (1984-04-04), włoski (1984-04-04) polskie lubuskie TP/2210/06 Diamentowa 23
65-012 Zielona Góra
/fax: 0 68 322 42 43
602 784 127
b.jerzyniak@gmail.com
2. Wrześniak Barbara
francuski (1989-03-09), włoski (1992-05-07) polskie lubuskie TP/3154/05 J.Waszczyka 2c/11
65-664 Zielona Góra
698-260-588
wrzesniak.barbara@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.