Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Przybysz Joanna
hiszpański (2022-03-16) polskie lubuskie TP/32/22 Bohaterów Westerplatte 39/39
65-078 Zielona Góra
535 954 784
jprzybysz.tlumaczprzysiegly@gmail.com
2. Seiler Agnieszka
hiszpański (2002-09-20) polskie lubuskie TP/4415/05 Porzeczkowa 18/3
65-790 Zielona Góra

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.