Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Szczybelski Zborowski Ricardo
hiszpański (2013-10-29) polskie TP/180/13 Camino del Pilón, 86-88, esc. 5 - 1. izq.
E-50011 Zaragoza (Saragossa), Hiszpania
ricardo_ski@yahoo.es

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.