Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Stawirej Kamil
angielski (2005-01-21) polskie łódzkie TP/1879/05 Słoneczna 3/2
98-161 Zapolice

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.