Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Przybytniak Barbara Janina
niemiecki (2001-01-08) polskie mazowieckie TP/104/05 Rysia 16
05-540 Zalesie Górne
607-940-247
b.przybytniak@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.