Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Prystasz Jaroslaw
ukraiński (2014-02-18) polskie mazowieckie TP/52/14 Andersena 38A/7
05-091 Ząbki
601-956-204
japrys@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.