Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bielska Małgorzata
francuski (2000-01-26) polskie wielkopolskie TP/590/05 Culica 2/H 59
62-300 Września
2. Stępniak Maria
francuski (1980-08-04) polskie wielkopolskie TP/2524/05 Kilińskiego 24 m. 22
62-300 Września

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.