Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Pollak Paweł
szwedzki (1993-03-16) polskie dolnośląskie TP/1827/05 Byczyńska 19/24
51-503 Wrocław
606-336-080
pollak@szwedzka.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.