Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Gorczyca Daiva
litewski (2003-12-24) polskie dolnośląskie TP/1698/05 Wybrzeże Wyspiańskiego 20/8
50-370 Wrocław
509-448-897
daivagor@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.