Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Kulikowska Małgorzata
rosyjski (2020-02-21) polskie lubelskie TP/57/20 Oszczepalin Drugi 74
21-411 Wojcieszków
666-475-943
kulikowska.malgorzata@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.