Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Teluk Artur Jacek
niemiecki (1999-01-15) polskie dolnośląskie TP/145/05 Stefana Batorego 7/2
59-610 Wleń
607-296-597
artur.teluk25@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.