Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Malczewska Joanna Maria
angielski (2003-02-26) polskie lubuskie TP/1575/05 Dąbroszyn 56
66-460 Witnica
0604-118-684, 095-752-04-84
jm.independent@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.