Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Derkacz Zdzisława Maria
niemiecki (1988-01-13) polskie wielkopolskie TP/396/05 Wesoła 5
64-115 Wilkowice
504-158-689
z.derkacz@gmail.com
2. Michnik Urszula
niemiecki (1999-07-12) polskie śląskie TP/1272/05 Malinowa 22
43-365 Wilkowice

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.