Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Graczyk-Waliłko Barbara
niemiecki (1983-11-29) polskie lubuskie TP/102/07 Sokola 12
66-008 Wilkanowo
2. Waliłko Zdzisław
niemiecki (1983-12-14) polskie lubuskie TP/141/07 Sokola 12
66-008 Wilkanowo

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.