Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Janicki-Hack Halina
niemiecki (2017-03-14) niemieckie TP/45/17 Höhenweg 30
D-69259 Wilhelmsfeld, Niemcy
0049 6220 911673
h.janicki.hack@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.