Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Ferenc Grażyna
niemiecki (1992-05-13) polskie kujawsko-pomorskie TP/3565/05 Warlubska 3A
86-160 Wielki Komorsk

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.