Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Brzeziński Zdzisław
rosyjski (2002-05-15) polskie pomorskie TP/4095/05 Słoneczna 4
83-423 Wielki Klińcz
zjbrzezin@poczta.onet.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.