Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bilska Julita Anna
japoński (2005-01-26) polskie małopolskie TP/252/05 Kaczeńce 30
30-020 Wieliczka
julichanb@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.