Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Żowtan Olga
ukraiński (2021-09-03) polskie małopolskie TP/60/21 Władysława Jagiełły 2/9
32-020 Wieliczka
536 526 061
wschodni.akcent.tp.ukrainski@gmail.com

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.