Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Karpińska Anna
niemiecki (2001-06-18) polskie pomorskie TP/1974/06 Sobieskiego 227/III piętro
84-200 Wejherowo
(058) 672-23-52
2. Stankiewicz Anna
niemiecki (2003-12-03) polskie pomorskie TP/4422/05 Spacerowa 12A m 16
84-200 Wejherowo

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.