Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Grabińska Gizela
dr
rosyjski (2005-10-03) polskie mazowieckie TP/3182/05 Konwaliowa 40
05-077 Warszawa-Wesoła
(022) 773-26-09, 0601-209-769
gizela.grabinska@wp.pl, ggizi@mail.ru

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.