Lista tłumaczy przysięgłych

Lp. Nazwisko i imię Języki Obywatelstwa Województwo Numer Adres do korespondencji
1. Bogucka Justyna
niemiecki (2004-10-12) polskie mazowieckie TP/2698/05 Nizinna 10
05-077 Warszawa-Wesoła
0 605-573-605
jgb2@neostrada.pl
2. Kołodziej Tadeusz Jerzy
hiszpański (1979-09-03), niemiecki (1979-09-03) polskie mazowieckie TP/93/07 Głowackiego 108
05-075 Warszawa-Wesoła
3. Zielnik-Kołodzińska Róża
niemiecki polskie mazowieckie TP/57/11 Cisowa 3
05-077 Warszawa-Wesoła
rozazielnik@wp.pl

*Powyższa lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.